# Имя Уровень Ранг Статус
1 Altair Alzawahiri 25 Майор Офлайн
2 Ichiro Kudo 20 Майор Офлайн
3 Artem Miloradow 16 Майор Офлайн
4 Semen Konev 14 Майор Офлайн
5 Yako Maryan 12 Майор Офлайн
6 Edward Bil 32 Майор Офлайн
7 Alexey Filonov 13 Майор Офлайн
8 Nastya Skalete 19 Майор Онлайн
9 John Pardo 12 Майор Офлайн
10 Melissa Adams 11 Майор Офлайн
11 Mickey Gonzalez 15 Майор Офлайн
12 Daniel Salinger 12 Майор Онлайн
13 Axmed Maratov 12 Майор Офлайн
14 Patrick Izukingweihz 9 Майор Офлайн
15 Yuriy Babushkin 14 Майор Онлайн
16 Foster Light 7 Майор Офлайн
17 Martin Biz 41 Капитан Онлайн
18 Dylan Connor 13 Капитан Офлайн
19 Atsushi Nakajima 11 Капитан Офлайн
20 Pavel Smirnov 8 Капитан Онлайн
21 Fury Luiz 23 Капитан Офлайн
22 Bigden Fart 3 Капитан Офлайн
23 Jeremy Howlx 12 Старший лейтенант Офлайн
24 Leroy Adamson 25 Старший лейтенант Офлайн
25 Polina Altovskaya 38 Старший лейтенант Офлайн
26 Akim Murphy 17 Старший лейтенант Офлайн
27 Danil Kasatov 28 Лейтенант Офлайн
28 Alexsandr Valeriviz 10 Лейтенант Офлайн
29 Midl Cmitch 22 Лейтенант Офлайн
30 Raymond Smith 21 Лейтенант Офлайн
31 Ren Busterzy 12 Лейтенант Офлайн
32 Klaus Shtamer 18 Лейтенант Офлайн
33 Alonso Caponero 9 Младший лейтенант Офлайн
34 Ezio Wheeler 16 Младший лейтенант Офлайн
35 Reynolds Turner 3 Младший лейтенант Офлайн
36 Maksym Nikov 5 Младший лейтенант Офлайн
37 Sergo Minskii 5 Старший прапорщик Офлайн
38 Vasilisa Fluere 10 Старший прапорщик Офлайн
39 John Kairos 9 Старший прапорщик Офлайн
40 Molniya Makwin 6 Старший прапорщик Офлайн
41 Emmanuelle Smollett 5 Старший прапорщик Офлайн
42 Vanya Gonzalez 14 Старший прапорщик Офлайн
43 Hashirama Miracle 3 Старший прапорщик Офлайн
44 Artur Tatarchuk 20 Прапорщик Офлайн
45 Toby Howlx 20 Прапорщик Офлайн
46 Matvey Khistov 28 Прапорщик Офлайн
47 Michiko Igarashi 17 Прапорщик Офлайн
48 Woody Radcliffe 16 Прапорщик Офлайн
49 Maks Volhkov 7 Прапорщик Офлайн
50 Kesha Gonzalez 5 Прапорщик Офлайн