# Имя Уровень Ранг Статус
1 Sugimoto Goto 38 [18] Goto Офлайн
2 Midori Goto 25 [18] Goto Офлайн
3 Taisei Altiki 48 [17] Sayo-Goto Офлайн
4 Riku Rinegun 51 [17] Sayo-Goto Офлайн
5 Ken Yosida 39 [17] Sayo-Goto Онлайн
6 Naruto Akashi 36 [16] Jonin Офлайн
7 Cho Chen 21 [16] Jonin Офлайн
8 Kudato Metuta 48 [16] Jonin Офлайн
9 Yoo Tan 6 [16] Jonin Офлайн
10 Takahashi Wequhassa 35 [16] Jonin Офлайн
11 Ryota Tan 45 [16] Jonin Офлайн
12 Shanya Trixonu 49 [16] Jonin Офлайн
13 Sequmora Tan 8 [16] Jonin Офлайн
14 Resi Zed 7 [16] Jonin Офлайн
15 Sumiko Ono 7 [16] Jonin Офлайн
16 Itachi Tan 6 [16] Jonin Офлайн
17 Keitaro Tan 38 [16] Jonin Офлайн
18 Rikuto Akatsuki 4 [16] Jonin Офлайн
19 Taiga Remmigakke 33 [16] Jonin Офлайн
20 Riku Senjougahara 31 [16] Jonin Офлайн
21 Kara Ito 5 [16] Jonin Офлайн
22 Ryuga Nensho 34 [16] Jonin Офлайн
23 Shichiro Amidamaru 18 [16] Jonin Офлайн
24 Katsuro Tan 91 [16] Jonin Офлайн
25 Asuka Wequhassa 38 [16] Jonin Офлайн
26 Haruka Cho 5 [16] Jonin Офлайн
27 Haruki Akatsuki 5 [16] Jonin Офлайн
28 Hiroshi Aoshi 57 [16] Jonin Офлайн
29 Nero Goto 46 [16] Jonin Офлайн
30 Asuka Takao 18 [16] Jonin Офлайн
31 Shoon Hatco 37 [16] Jonin Офлайн
32 Ken Chen 10 [16] Jonin Офлайн
33 Tora Ito 41 [16] Jonin Офлайн
34 Danko Fazbear 10 [16] Jonin Офлайн
35 Mizaki Watanabe 6 [16] Jonin Офлайн
36 Bohai Otebaki 47 [16] Jonin Офлайн
37 Chizu Tan 7 [16] Jonin Офлайн
38 Nao Tan 3 [16] Jonin Офлайн
39 Akina Ogata 37 [16] Jonin Офлайн
40 Yuki Sakurai 15 [16] Jonin Офлайн
41 Kenzu Hatake 8 [16] Jonin Офлайн
42 Naruto Oono 43 [16] Jonin Онлайн
43 Anfisa Kristova 14 [16] Jonin Офлайн
44 Robertion Anarchy 7 [16] Jonin Офлайн
45 Jackie Chen 51 [16] Jonin Офлайн
46 Shima Tan 48 [16] Jonin Офлайн
47 Toshiro Rinegun 13 [16] Jonin Офлайн
48 Toshiro Aoshi 7 [16] Jonin Офлайн
49 Kyo Senjougahara 6 [16] Jonin Офлайн
50 Raiden Watanabe 3 [16] Jonin Офлайн