# Имя Уровень Ранг Статус
1 Martin Biz 38 Шеф полиции Офлайн
2 Dominic White 24 Полковник Офлайн
3 Gonzalo White 8 Полковник Офлайн
4 Wily Williams 34 Подполковник Офлайн
5 John Delta 26 Подполковник Офлайн
6 Wyatt Mallamadre 22 Подполковник Офлайн
7 Clewend Dellrio 62 Майор Офлайн
8 Salvador Benedict 21 Майор Офлайн
9 Jacob Turbo 13 Майор Офлайн
10 Thomas Booth 23 Майор Офлайн
11 Sayler Rilley 21 Капитан Офлайн
12 Izumi Banedetti 27 Капитан Офлайн
13 Ryan Forge 14 Старший лейтенант Офлайн
14 Bartoon Barbaro 3 Старший лейтенант Офлайн
15 Neo Horizon 24 Старший лейтенант Офлайн
16 Zlatiust Muskatti 26 Старший лейтенант Офлайн
17 Brain Taylor 17 Старший лейтенант Офлайн
18 Kido Eamoto 21 Старший лейтенант Офлайн
19 Lon Veng 5 Старший лейтенант Офлайн
20 Karew Nostra 10 Старший лейтенант Офлайн
21 Eatan Mellorie 11 Старший лейтенант Офлайн
22 Richi Reynolds 12 Старший лейтенант Офлайн
23 Garry Ector 6 Старший лейтенант Офлайн
24 Adolf Muskatti 10 Старший лейтенант Офлайн
25 Tommi Fersetti 2 Старший лейтенант Офлайн
26 Ichiro Kudo 20 Лейтенант Офлайн
27 Jhohn Silver 22 Лейтенант Офлайн
28 Sanchez Elcastr 11 Лейтенант Офлайн
29 Rigbi Nedomantik 29 Лейтенант Офлайн
30 Semyon Kotovsky 45 Лейтенант Офлайн
31 Philipp Wayne 13 Лейтенант Офлайн
32 Feo Muskatti 21 Лейтенант Офлайн
33 Charles Powell 4 Лейтенант Офлайн
34 Francesco Muskatti 34 Лейтенант Офлайн
35 Carl Haru 4 Лейтенант Офлайн
36 Roldi Forge 39 Младший лейтенант Офлайн
37 Akira Nogitsune 26 Младший лейтенант Офлайн
38 Alon Cautnore 5 Младший лейтенант Офлайн
39 Chergo White 6 Младший лейтенант Офлайн
40 Ren Takana 36 Младший лейтенант Офлайн
41 Kelly Saula 18 Младший лейтенант Офлайн
42 Edor Murdock 10 Младший лейтенант Офлайн
43 Steve Bilders 30 Младший лейтенант Офлайн
44 Young Almazov 16 Младший лейтенант Офлайн
45 Egor Harmon 16 Младший лейтенант Офлайн
46 Arseny Petruk 11 Младший лейтенант Онлайн
47 Bart Simpson 17 Младший лейтенант Офлайн
48 Lukamor Muskatti 6 Младший лейтенант Офлайн
49 Andrey Ravona 14 Старший прапорщик Офлайн
50 Choppa Turkman 33 Старший прапорщик Офлайн